Tumblelog by Soup.io
 • allaturca
 • amersucre
 • marmormuffin
 • Toyuru
 • agta13
 • failbro
 • estrachan
 • emska
 • 1luvelygurl
 • morfine
 • Naja
 • arigatokombinator
 • nicolasbregant
 • noticeable
 • Natalie1234
 • ilovestrawberries
 • adora-belle
 • srsly
 • whiteoctopus
 • death-is-my-friend
 • meowl
 • calltheshots
 • eklerrka
 • unitedsoupsfood
 • beznazwy
 • YELLOWBREEZES
 • judd
 • lajlalajlalajla
 • mabelle
 • onlooker
 • aino
 • anomaly
 • retaliate
 • manna
 • empowerbeauty
 • fineash
 • malinowykisiel
 • risky
 • sadeyes
 • Serena-S
 • nowaay
 • crazymonster
 • kotletoziom
 • konwalia
 • guyver
 • i-was-a-fool
 • nictuniema
 • kd4wov
 • stockholmsyndrome
 • TryToRememberrr
 • Asteria
 • deedeeconspire
 • tootsietoots
 • toskafkee
 • relativist
 • lacamilla86
 • zielone-banany
 • feels
 • puszdebaton
 • beltane
 • missouriusedcars
 • wildsomersby
 • gemma
 • feelmyabsbaby
 • i-want-be-good
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • angmos
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

3236 4650 420
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka viaMisqa Misqa

July 24 2017

8851 1af3 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaevlyn evlyn

July 23 2017

2527 50a6 420
0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viainfidelitas infidelitas
3332 60a3 420
Reposted fromdudzia dudzia viabadgal badgal
5028 36a1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
9089 ba4a 420
Reposted fromdeadcool deadcool viaune-raconteuse une-raconteuse
0813 bb26 420
7610 153b 420
Reposted fromSsomething Ssomething viatoniewszystko toniewszystko
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
5917 31a4 420
Reposted fromtfu tfu viahyperreaaal hyperreaaal
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl